ידיעות אחרונות

תזכורת: בנוה ימין - מפגש ועד ישובים -  בהשתתפות ועד מקומי ואגודה ..., יום ד׳ 29 ביוני 2016, 19:00 - 21:00תזכורת: בנוה ימין - מפגש ועד ישובים - בהשתתפות ועד מקומי ואגודה ..., יום ד׳ 29 ביוני 2016, 19:00 - 21:00
לוח אירועים

החלפת פחים שבוריםהחלפת פחים שבורים
מזכירות חגור

יולי כיף בדרום השרוןיולי כיף בדרום השרון
נוער

גיזום צמחייה הפולשת לשטח הציבורי.גיזום צמחייה הפולשת לשטח הציבורי.
מזכירות חגור

גזם, פסולת גושית 4/7גזם, פסולת גושית 4/7
מזכירות חגור

תמונות אחרונות

יולי כיף בדרום השרון
יולי כיף בדרום השרון

ועד מקומי - יצירת קשר

תמונות מחגור


מועדון ותיקים
מרכז תעסוקה 
summday_9583562377summday_1484625868summday_4551973477summday_1558923374summday_3132544623summday_2433588538summday_5914436256summday_7328878238summday_6488455692summday_6232525567summday_3454754337summday_1153497149summday_7514242426summday_7357361976summday_9442188556summday_3881549416summday_1973731958summday_4536353346summday_5951956688summday_4634862365summday_1466476479summday_2833612827summday_4831175531summday_8417262995summday_5318697875summday_8384625462summday_7821346255summday_8747587948summday_1551274482summday_7558792766summday_1637265455גן משחקיםsummday_7888612959summday_6338351277summday_9525243713summday_8919845488summday_6718694354