ידיעות אחרונות

הפעלת מערכת קורא כרטיסים לשער במגרש הטניסהפעלת מערכת קורא כרטיסים לשער במגרש הטניס
מזכירות חגור

שמירה על השקט במרחבים הציבוריים הצמודים לבתי מגוריםשמירה על השקט במרחבים הציבוריים הצמודים לבתי מגורים
מזכירות חגור

שלום לכולם, כמה הודעות לפ ...שלום לכולם, כמה הודעות לפ ...
מזכירות חגור

דר הלפרין לא יגיע היום ה 19/7דר הלפרין לא יגיע היום ה 19/7
מזכירות חגור

איסוף גזם, פסולת גושית ופינוי אשפה ביתית

פינוי אשפה ביתית

  • בימים ג', ו' בשעות הבוקר

איסוף גזם:

גזם נקי יאסף פעם בשבועיים עד להקמת מרכז הגזם.

איסופים הבאים 18/7, 1/8, 15/8, 29/8

איסוף פסולת גושית:

פסולת גושית תאסף בכל יום שני הראשון של החודש (רהיטים גרוטאות וכו) איסופים הבאים 1/8, 5/9

תמונות מחגור


מועדון ותיקים
מרכז תעסוקה 
summday_9583562377summday_1484625868summday_4551973477summday_1558923374summday_3132544623summday_2433588538summday_5914436256summday_7328878238summday_6488455692summday_6232525567summday_3454754337summday_1153497149summday_7514242426summday_7357361976summday_9442188556summday_3881549416summday_1973731958summday_4536353346summday_5951956688summday_4634862365summday_1466476479summday_2833612827summday_4831175531summday_8417262995summday_5318697875summday_8384625462summday_7821346255summday_8747587948summday_1551274482summday_7558792766summday_1637265455גן משחקיםsummday_7888612959summday_6338351277summday_9525243713summday_8919845488summday_6718694354

ועד מקומי - יצירת קשר